Системи

Системи

Оранжерии

Zelen Impro предлага стъклени и метални оранжерии, подходящи за климата в северна и централна Русия, както и модерни пластмасови конструкции за южния климат.
Всеки детайл е проектиран и построен съгласно най-стриктните стандарти и се основава на дългогодишния опит на основателите на компанията в създаването на оранжерии.
Стандартна ширина на оранжериите на Zelen Impro е 8 м - 9.6 м - 12.8 м

Прочети още

Отоплителни системи

Нашата компания е експерт в проектирането и изграждането на отоплителни системи, които отговарят на нуждите на всички клиенти, и по-специално на:
• основно оборудване за подово отопление
• основно оборудване за цокълен етаж
• основно оборудване за табли или контейнери
• окачени системи с железни или алуминиеви тръби
• окачени системи за плъзгащи се системи
• релсови системи за хидропоника
• системи за горещ въздух
• топлообменници за напоително отопление

Прочети още

Котелни помещения

Производството на топлинна енергия е от съществено значение както в производствените оранжерии, така и за продажбите. Оптимизирането на производството на топлинна енергия е от съществено значение за балансираното функциониране на отоплителните системи и за икономията на гориво.
Zelen Impro проектира и произвежда котелни помещения с различни видове котли и горелки, които използват както изкопаеми горива, така и биомаса, в съответствие със съвременните стандарти и най-добрите налични технологии.

Прочети още

ТЕЦ, работещи на биомаса

Непрекъснатото нарастване на цените на изкопаемите горива и необходимостта от постигане на поставените цели относно емисиите на CO2 са два решаващи фактора за оценката на всички възобновяеми енергийни източници като приоритетен вариант за производството на топлинна енергия. Сред тях дървесната биомаса представлява интерес благодарение на увеличаващата се наличност на нови топлинни генератори, работещи с различни горива и технологии, които гарантират надеждност и лекота на управление, с широк спектър на топлинна мощност. Топлинните генератори, които работят с дървено гориво, могат да бъдат разделени на три основни категории: дърво, дървесни стърготини и пелети.

Прочети още

Хидропоника

Нашите специалисти създават комплексни системи за хидропонни култури, както в зеленчукопроизводството (домати, краставици, чушки, салати и други), така и в производството на цветя (рози, антуриум ...), с използването на различни инертни субстрати, работейки "под ключ". Що се отнася до конкретната култура - домати, Tecnova използва система от тави, прикрепена към окачени конструкции, което улеснява максималната чистота и контрол на растенията, които се засаждат и отглеждат при благоприятни условия, чрез ограничаване на процедурите за фитосанитарна обработка.

Прочети още

Прилив-отлив

Една от най-силните страни на Zelen Impro със сигурност е способността да създава системи за напояване тип прилив-отлив върху табли, контейнери или земята.
След като бъдат приложени, тези системи гарантират пълното рециклиране на напоителните системи като напълно затворени вериги. Може да се използва различно автоматично торене, като пропорционален дозатор или торене чрез инжекционни системи.

Прочети още