Оборудване за оранжерии

Оборудване за оранжерии

Zelen Impro предлага необходимите, модерни и ефективни продукти, които осигуряват простота и надеждност на работата при най-добри резултати. Нашите системи са оборудвани със самоходна напоителна мрежа, както системата "Rain Force"; техниката може да бъде конфигурирана както в софтуера, така и за хидравличния спрей.
Zelen Impro предлага и богат избор на преносими машини за напояване и преработка.

Благодарение на изследванията и опита в работата с клиентите, можем да предложим различни видове машини в съответствие с използваните оранжерии и рамки:
• Ръчна наземна количка
• Механизирана наземна количка
• Ръчна или механизирана наземна количка със силово придвижване на батерии
• Преносими машини в контейнерна система
• Вагонетки, окачени към рамката на оранжерия
• Машини за високо или ниско налягане
• Персонализиран софтуер
• Колички за въздушен транспорт MTS