ОБОРУДВАНЕ ЗА ОРАНЖЕРИИ !

 

За да могат растенията и цветята да растат в оранжерия, те се нуждаят от всичко, което благоприятства техния растеж:  вода, топлина и светлина. Контролът върху тези фактори е от решаващо значение както за културите, така и за градинските центрове. В този дух Zelen Impro разработва и произвежда системи и продукти, предназначени за защитените култури. Ноу-хауто на Zelen Impro се базира на техническите умения на персонала и опита в работата с нашите клиенти, благодарение на което дружеството успя да създаде отношения на взаимен обмен и развитие, допълващи нашето оборудване, техника и високотехнологична продукция.