Горещи въздушни генератори

Горещи въздушни генератори

ZELEN-IMPRO проектира и произвежда широка гама генератори за горещ въздух с възможност за използване на няколко вида гориво:
дървесни пелети, дървени стърготини, дървесни отпадъци, плодови семена или изкопаеми горива като природен газ или дизел