Прилив-отлив

Прилив-отлив

Една от най-силните страни на Zelen Impro със сигурност е способността да създава системи за напояване тип прилив-отлив върху табли, контейнери или земята.
След като бъдат приложени, тези системи гарантират пълното рециклиране на напоителните системи като напълно затворени вериги. Може да се използва различно автоматично торене, като пропорционален дозатор или торене чрез инжекционни системи.