Компанията

Компанията

За да растат растенията и цветята и да живеят в оранжерия при всякакви условия, те се нуждаят от всичко, което допринася за техния живот: вода, топлина и светлина. Отчитането на тези фактори е от решаващо значение както за култивирането, така и за градинските центрове. Следвайки тази цел, Zelen Impro развива и произвежда системи и продукти, които са предназначени за защитени култури. 

Ноу-хауто на Zelen Impro се основава на уменията на технически персонал и опита в работата с нашите клиенти, поради което Компанията е в състояние да установява отношения на взаимен обмен и развитие, допълващи нашето оборудване, техника и високотехнологични продукти. Zelen Impro е модерна компания, която е структурирана както по отношение на дизайна, така и на изпълнението. Техническият отдел участва пряко в проектирането на топлинното, хидравличното и електрическото оборудване, както и на таблите и оборудването. Производствената линия е оборудвана с най-добрата технология за рязане и заваряване и може да обработва табли, машини и оборудване, като прилага принципите на  работа на Zelen Impro и използва подходящо монтажно оборудване. 

Оптимизацията на всеки енергиен ресурс, човешки ресурси и методи на култивиране, като например вода и топлинна енергия, са някои от критериите на работа на Zelen Impro, които са включени в цената на проектирането и строителството. Оборудването, което произвежда Zelen Impro, е винаги в крак с най-добрите налични технологии - от високопроизводителни котли, модулиращи системи за управление, електроника, използвана за наблюдение електродвигателя на машини и помпи, до системата за контрол на климата с цифрови сензори. В крайна сметка, всяко оборудване и продукт на Zelen Impro цели клиентът да види своя бъдещ резултат.

Zelen Impro: Ние се грижим за вашата природа.