Котелни помещения

Котелни помещения

Производството на топлинна енергия е от съществено значение както в производствените оранжерии, така и за продажбите. Оптимизирането на производството на топлинна енергия е от съществено значение за балансираното функциониране на отоплителните системи и за икономията на гориво.
Zelen Impro проектира и произвежда котелни помещения с различни видове котли и горелки, които използват както изкопаеми горива, така и биомаса, в съответствие със съвременните стандарти и най-добрите налични технологии.