ТЕЦ, работещи на биомаса

ТЕЦ, работещи на биомаса

Непрекъснатото нарастване на цените на изкопаемите горива и необходимостта от постигане на поставените цели относно емисиите на CO2 са два решаващи фактора за оценката на всички възобновяеми енергийни източници като приоритетен вариант за производството на топлинна енергия. Сред тях дървесната биомаса представлява интерес благодарение на увеличаващата се наличност на нови топлинни генератори, работещи с различни горива и технологии, които гарантират надеждност и лекота на управление, с широк спектър на топлинна мощност. Топлинните генератори, които работят с дървено гориво, могат да бъдат разделени на три основни категории: дърво, дървесни стърготини и пелети.